Privacybeleid

VisitScotland streeft ernaar om uw privacy te beschermen en te respecteren.

Dit beleid (dat onderdeel uitmaakt van de Gebruiksvoorwaarden van onze site) vormt de basis voor de manier waarop wij door ons verzamelde of door u verstrekte persoonlijke gegevens behandelen. Lees het navolgende a.u.b. zorgvuldig door voor een uitleg over onze visie op en het gebruik van uw persoonlijke gegevens en hoe wij er mee omgaan.

Met het oog op de Data Protection Act 1998 (de Wet) is de databeheerder VisitScotland, gevestigd op Ocean Point One, Edinburgh, EH6 6JH, Verenigd Koninkrijk. Ons registratienummer voor de Wet op de Bescherming van Persoonsgegevens is Z7571112.

Houd er a.u.b. rekening mee dat dit privacybeleid uitsluitend van toepassing is op onze site en niet op sites van derden, waarnaar op onze site een link staat vermeld.

1. Informatie die we van u kunnen verzamelen
We kunnen over u de volgende gegevens verzamelen en verwerken:
1.1 Informatie die u verstrekt door het invullen van formulieren op onze site. Dit is onder meer informatie verstrekt op het moment van aanmelding voor gebruik van onze site, registratie voor onze service, het opsturen van materiaal of het aanvragen van overige dienstverlening. We kunnen u ook om informatie vragen wanneer u bijvoorbeeld deelneemt aan een wedstrijd of actie en wanneer u een probleem met onze site meldt.
1.2 Wanneer u contact met ons opneemt, kunnen we een verslag bijhouden van de correspondentie.
1.3 We kunnen u verder vragen enquêtes in te vullen die we gebruiken voor onderzoek. U bent niet verplicht daarop te reageren.
1.4 Gegevens over door u gedane transacties via onze site en de uitvoering van uw opdrachten.
1.5 Gegevens van uw bezoeken aan onze site inclusief, maar niet beperkt tot, dataverkeer, locatiegegevens, weblogs en andere gegevens over communicatie, ongeacht of dit een vereiste is voor onze eigen facturering of anderszins, en de door u gebruikte hulpmiddelen.
1.6 Alle informatie die u ons verstrekt in verband met gebruik van het forum.

2. IP-adressen en cookies
2.1 We kunnen voor systeemadministratie en het doorgeven van integrale informatie aan onze adverteerders gegevens verzamelen over uw computer en, wanneer van toepassing, uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype. Dit betreft statistische gegevens over de browsingactiviteiten van onze gebruikers en de wijze van gebruik, en dient niet ter identificatie van afzonderlijke personen.
Een beschrijving van de op dit moment op onze site gebruikte cookies kan worden ingezien via deze link.
2.2 Om dezelfde redenen kunnen we met behulp van een cookiebestand, dat is opgeslagen op de harde schijf van uw computer, informatie verzamelen over uw algemeen gebruik van internet. Cookies bevatten informatie die is overgedragen naar de harde schijf van uw computer. Ze helpen ons onze site te verbeteren en een betere en meer gepersonaliseerde service te bieden. Ze maken het ons mogelijk:
- het aantal bezoekers vast te stellen en de wijze van gebruik;
- informatie op te slaan over uw voorkeuren om ons in staat te stellen onze site aan te passen aan uw persoonlijke interesses;
- de uitvoering van uw zoekopdrachten te versnellen; en
- u te herkennen wanneer u terugkeert op onze site.
2.3 U kunt weigeren cookies te accepteren door activering van de instelling in uw browser waarmee u cookies kunt weigeren. Indien u voor deze instelling kiest, kan het zijn dat u tot bepaalde onderdelen van onze site geen toegang heeft. Tenzij u de instellingen in uw browser heeft aangepast op zodanige wijze dat cookies geweigerd worden, zal ons systeem cookies gebruiken telkens wanneer u op onze site inlogt.
2.4 Houd er a.u.b. rekening mee dat ook onze adverteerders gebruik kunnen maken van cookies en dat we hierop geen controle kunnen uitoefenen.

3. Waar slaan we uw persoonlijke gegevens op
3.1 De gegevens die we van u verzamelen kunnen worden overgebracht naar, en opgeslagen op, een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte ('EER'). Ze kunnen ook worden verwerkt door personeel dat buiten de EER werkzaam is voor ons of voor één van onze leveranciers. Dit personeel kan zich onder andere bezighouden met uitvoering van uw opdrachten, het verwerken van uw betalingsgegevens en het verschaffen van ondersteunende dienstverlening. Door ons uw persoonlijke gegevens door te geven, gaat u akkoord met de genoemde overdracht, opslag of verwerking. We zullen alle redelijkerwijs noodzakelijke maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en overeenkomstig dit privacybeleid worden behandeld.
3.2 Daar waar we u een wachtwoord hebben gegeven dat u toegang geeft tot bepaalde onderdelen van onze site (of waar u dat gekozen heeft), bent u verantwoordelijk voor de geheimhouding van dit wachtwoord. We verzoeken u een wachtwoord met niemand te delen.
3.3 Helaas is de overdracht van gegevens via internet niet volledig beveiligd. Alhoewel we ons best zullen doen uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van gegevensoverdracht naar onze site niet garanderen. Overdracht is volledig op eigen risico. Hebben we uw gegevens eenmaal ontvangen, dan zullen we gebruik maken van strikte procedures en beveiligingsfuncties om te proberen elke vorm van ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

4. Gebruik van informatie
4.1 We gebruiken de informatie die we over u hebben op de volgende manieren:
- om ervoor te zorgen dat gegevens van onze site op een voor u en voor uw computer zo effectief mogelijke wijze worden gepresenteerd;
- om u te voorzien van informatie, producten of dienstverlening die u bij ons aanvraagt of waarvan we menen dat u daarin geïnteresseerd bent, daar waar u daartoe toestemming heeft gegeven;
- voor de uitvoering van onze verplichtingen voortvloeiend uit alle contracten aangegaan tussen u en ons;
- om het u mogelijk te maken deel te nemen aan interactieve functies van onze dienstverlening wanneer u daarvoor kiest; en
- om u in kennis te stellen over veranderingen in onze dienstverlening.
4.2 We kunnen ook gebruik maken van uw gegevens, of aan bepaalde derden toestemming geven tot het gebruik van uw gegevens, om u te voorzien van informatie met betrekking tot goederen en dienstverlening die voor u van belang zouden kunnen zijn. Wij of zij kunnen hierover contact met u opnemen via e-mail, post of telefoon.
4.3 Daar waren we bepaalde derden toestaan gebruik te maken van uw gegevens, zullen wij (of zij) via elektronische weg contact met u opnemen als u daarin heeft toegestemd.
4.4 Wanneer u niet wilt dat wij op deze manier gebruik maken van uw gegevens, of dat wij uw gegevens aan derden doorgeven voor marketingdoeleinden, vink dan het desbetreffende vakje aan op het formulier voor het verzamelen van uw gegevens.
4.5 We geven geen informatie over te identificeren personen door aan onze adverteerders, maar kunnen hen voorzien van integrale informatie over onze gebruikers. Zij kunnen deze integrale informatie gebruiken om adverteerders erbij te helpen het beoogde publiek te bereiken. De over u verzamelde persoonlijke gegevens kunnen door hen verder gebruikt worden om tegemoet te komen aan de wensen van onze adverteerders, door hun advertenties te tonen aan het beoogde publiek.

5. Openbaarmaking van uw informatie
5.1 We kunnen uw persoonlijke informatie openbaar maken aan elke met ons samenwerkende derde.
5.2 We kunnen uw persoonlijke gegevens doorgeven aan derden:
5.2.1 In het geval we zaken of goederen verkopen of aankopen. In een dergelijk geval kunnen we uw persoonlijke gegevens doorgeven aan de toekomstige verkoper of koper van deze zaken of goederen.
5.2.2 In het geval we verplicht zijn uw persoonlijke gegevens openbaar te maken of te delen teneinde te voldoen aan enigerlei wettelijke verplichting, om de hand te houden aan toepassing van onze Gebruiksvoorwaarden of de relevante voorwaarden voor levering van goederen, dienstverlening en/of informatie en overige overeenkomsten, of voor de bescherming van rechten, eigendom of de veiligheid van onze medewerkers, klanten, of overigen. Dit houdt ook in uitwisseling van informatie met andere bedrijven en organisaties in verband met bescherming tegen fraude en vermindering van kredietrisico.

6. Uw rechten
6.1 U heeft het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens niet te gebruiken voor marketingdoeleinden. Gewoonlijk zullen we u informeren (voorafgaand aan het verzamelen van uw gegevens) wanneer we van plan zijn uw gegevens voor dergelijke doeleinden te gebruiken of wanneer we van plan zijn uw informatie voor dergelijke doeleinden aan derden openbaar te maken. U kunt uw recht deze vorm van verwerking te weigeren uitoefenen door het aanvinken van bepaalde vakjes op de formulieren die we gebruiken voor het verzamelen van uw gegevens. U kunt het genoemde recht ook te allen tijde uitoefenen door contact met ons op te nemen via een e-mail aan info@visitscotland.com of ons te bellen op (+44) (0)131 472 2222.
6.2 Onze site kan van tijd tot tijd links bevatten van en naar websites van netwerken van partners, adverteerders en bij ons aangesloten organisaties. In het geval u een link naar een van deze websites aanklikt, houd er dan a.u.b. rekening mee dat deze beschikken over hun eigen privacybeleid en dat we geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit beleid op ons kunnen nemen. Controleer a.u.b. dit beleid alvorens u persoonlijke gegevens verstrekt aan deze websites.
6.3 We kunnen u in de gelegenheid stellen u aan te melden voor aanvullende nieuwsbrieven of via e-mail toegezonden mededelingen over acties. In het geval u zich heeft aangemeld of anderszins gekwalificeerd bent voor ontvangst van deze mededelingen, en deze niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich daarvan afmelden door het volgen van de aanwijzingen vermeld in elke mededeling.

7. Toegang tot informatie
De Data Protection Act  geeft u het recht tot inzien van de over u verzamelde informatie. Uw inzagerecht kunt u uitoefenen in overeenstemming met de Wet. Elk verzoek tot inzage kan onderworpen zijn aan de betaling van £10, om tegemoet te komen aan de kosten die zijn gemaakt om u informatie door te geven over de door ons over u verzamelde gegevens.

8. Veranderingen in ons privacybeleid
Elke verandering die we in de toekomst aanbrengen in ons privacybeleid zal worden vermeld op deze pagina en, waar van toepassing, per e-mail aan uw worden medegedeeld.

9. Vragen, commentaar en opmerkingen met betrekking tot dit privacybeleid zijn welkom en dienen te worden geadresseerd aan info@visitscotland.com.

10. ClickTale
Deze site maakt gebruik van de ClickTale webanalysedienst. ClickTale kan klikken met de muis, bewegingen van de muis, scrollen en alle op de website ingetypte tekst vastleggen. ClickTale verzamelt geen op personen terug te voeren informatie die u niet vrijwillig op deze website inbrengt. ClickTale houdt geen gegevens bij van browsing op websites die geen gebruik maken van ClickTale services. Voor meer informatie verwijzen we u naar het privacybeleid voor Informatie Verzameld door de ClickTale Webanalyse Dienst. We maken gebruik van de door ClickTale verzamelde informatie om het functioneren van de site te verbeteren en het browsen voor u te veraangenamen.
Ga voor deactivering van de service naar http://www.clicktale.net/disable.html

11. Google Analytics en DoubleClick
Met goedvinden van de adverteerder kunnen gegevens van Google Analytics worden onderzocht in combinatie met gegevens over VisitScotland advertenties die zijn vertoond via Google Display Network of DoubleClick for Advertisers. Op die manier krijgt VisitScotland inzicht in hoe anonieme gebruikers de website van de adverteerder gebruiken na het zien van de VisitScotland advertenties.
VisitScotland kan deze gegevens gebruiken voor het informeren en optimaliseren van de advertentiecampagnes.
Gebruikers kunnen het DoubleClick Cookie deactiveren via de Google pagina voor afmelding van advertenties.
Bezoekers kunnen zich afmelden voor ons gebruik van Analytics via de Google pagina voor Afmelding voor Analytics.

12. Google Analytics en Remarketing
Dienstverlening door derden, inclusief Google, kan het vertonen van VisitScotland advertenties op internetsites inhouden.
Externe leveranciers, inclusief Google, kunnen cookies gebruiken voor het aanbieden van advertenties gebaseerd op voorafgaande bezoeken van de gebruiker aan de VisitScotland website (s).

We kunnen analytische gegevens ook gebruiken voor het aanbieden van advertenties gebaseerd op voorafgaande bezoeken van de gebruiker aan onze website.
Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van cookies van Google via de Google pagina voor het afmelden van advertenties. U kunt u bovendien afmelden van cookies van externe leveranciers via de Network Advertising Initiative pagina voor Afmelding.