Beleid acceptabel gebruik

Op deze pagina worden samen met het privacybeleid, de gebruiksvoorwaarden voor de website en alle overige documenten waarnaar wordt verwezen of waarvoor een link op deze pagina staat (gezamenlijk de ' Gebruiksvoorwaarden' genaamd) de bepalingen en voorwaarden vastgesteld voor gebruik van onze website (www.visitscotland.com) ('onze site').

n dit Beleid voor Acceptabel Gebruik worden voor u en ons de voorwaarden vastgesteld waaronder u toegang heeft tot onze website [www.visitsctoland.com] (“onze site “). Dit Beleid voor Acceptabel Gebruik is van toepassing op alle gebruikers en bezoekers aan onze site. Gebruik door u van onze site betekent dat u alle regels en voorschriften in dit Beleid voor Acceptabel Gebruik , dat onderdeel uitmaakt van de Gebruiksvoorwaarden, accepteert en erin toestemt u daaraan te houden.

1.Niet toegestaan gebruik
1.1 Het is uitsluitend toegestaan van onze site gebruik te maken voor legale doeleinden. U mag onze site niet gebruiken:
- op zodanige wijze dat die inbreuk maakt op enige van toepassing zijnde plaatselijke, nationale of internationale wet- of regelgeving;
- op illegale of frauduleuze wijze, of met enige vorm van illegale of frauduleuze doelstelling of uitwerking;
- om schade te berokkenen of pogen schade te berokkenen aan minderjarigen, op welke manier dan ook;
- voor het overbrengen, of verzending te verzekeren van, alle ongevraagde of niet goedgekeurde advertentie- of promotiemateriaal of enige andere vorm van reclame (spam); en/of
- bewust in welke vorm dan ook data over te dragen, te verzenden of materiaal te uploaden met virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, keyloggers, spyware of adware of enig ander schadelijk programma of computercodes die zodanig zijn ontworpen dat ze het gebruik van welke computersoftware of -hardware dan ook nadelig beïnvloeden.

1.2 U stemt ermee in:
- geen enkel onderdeel van onze site te reproduceren, dupliceren, kopiëren of door te verkopen in strijd met de bepalingen in onze Gebruiksvoorwaarden;
- zonder onze goedkeuring geen toegang te hebben:
tot enig onderdeel van onze site,
tot enig materiaal of netwerk waarop onze site is opgeslagen,
tot enige vorm van software die wordt gebruikt voor onze site, of
tot enig materiaal of netwerk of software in eigendom van of gebruikt door derden,
of die te hinderen, beschadigen of verstoren.

2. Wijzigingen
We kunnen dit beleid voor acceptabel gebruik op elk willekeurig moment herzien. Van u wordt verwacht dat u deze pagina van tijd tot tijd controleert om op de hoogte te blijven van mogelijk aangebrachte veranderingen, aangezien die wettelijk bindend voor u zijn.