Beschikbaarheid zoeken voor Coldingham Bay

VisitScotland / Kenny Lam, all rights reserved

Coldingham Bay

Beaches
The Scottish Borders

Coldingham Sands is a sheltered sandy beach at the mouth of the Buskin Burn, on the coast of the Scottish Borders.

De inhoud van veel van onze webvermeldingen wordt geleverd door externe operators en niet door VisitScotland. VisitScotland aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor (1) enige fout of verkeerde voorstelling van zaken in vermeldingen van derden, en (2) de inhoud van externe links binnen webvermeldingen ((1) en (2) samen hierna aangeduid als de "Inhoud") . VisitScotland sluit alle aansprakelijkheid uit voor verlies of schade veroorzaakt door enig vertrouwen op de Inhoud. De inhoud wordt uitsluitend ter informatie verstrekt en wordt niet onderschreven door VisitScotland.