Beschikbaarheid zoeken voor Kirroughtree 7stanes

Kirroughtree 7stanes

Mountain biking
near Newton Stewart
Galloway

At Kirroughtree there’s trails suitable for everyone, from gentle family routes to technically challenging singletrack. There's quality local produce at Kirroughtree cafe and The Breakpad bike shop offers great advice on bike hire, repairs & trails.

Faciliteiten

De inhoud van veel van onze webvermeldingen wordt geleverd door externe operators en niet door VisitScotland. VisitScotland aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor (1) enige fout of verkeerde voorstelling van zaken in vermeldingen van derden, en (2) de inhoud van externe links binnen webvermeldingen ((1) en (2) samen hierna aangeduid als de "Inhoud") . VisitScotland sluit alle aansprakelijkheid uit voor verlies of schade veroorzaakt door enig vertrouwen op de Inhoud. De inhoud wordt uitsluitend ter informatie verstrekt en wordt niet onderschreven door VisitScotland.