Beschikbaarheid zoeken voor River Tay

VisitScotland / Kenny Lam, all rights reserved

River Tay

Rivers and Canals
Aberfeldy
Perthshire

The River Tay is the longest river in Scotland at 119 miles and is one of the five big Scottish salmon rivers.

De inhoud van veel van onze webvermeldingen wordt geleverd door externe operators en niet door VisitScotland. VisitScotland aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor (1) enige fout of verkeerde voorstelling van zaken in vermeldingen van derden, en (2) de inhoud van externe links binnen webvermeldingen ((1) en (2) samen hierna aangeduid als de "Inhoud") . VisitScotland sluit alle aansprakelijkheid uit voor verlies of schade veroorzaakt door enig vertrouwen op de Inhoud. De inhoud wordt uitsluitend ter informatie verstrekt en wordt niet onderschreven door VisitScotland.