Beschikbaarheid zoeken voor Scott's View

Kenny Lam, VisitScotland. All rights reserved.

Scott's View

Historic Sites
Bemersyde
Scottish Borders

The scenic view of Scott's View can be accessed by car from the B6404 on the road from St Boswells to Kelso and then turning off towards Dryburgh Abbey.

De inhoud van veel van onze webvermeldingen wordt geleverd door externe operators en niet door VisitScotland. VisitScotland aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor (1) enige fout of verkeerde voorstelling van zaken in vermeldingen van derden, en (2) de inhoud van externe links binnen webvermeldingen ((1) en (2) samen hierna aangeduid als de "Inhoud") . VisitScotland sluit alle aansprakelijkheid uit voor verlies of schade veroorzaakt door enig vertrouwen op de Inhoud. De inhoud wordt uitsluitend ter informatie verstrekt en wordt niet onderschreven door VisitScotland.