Beschikbaarheid zoeken voor Fraserburgh

VisitScotland / Discover Fraserburgh / Damian Shields

Fraserburgh

Towns & Villages

This major fishing port lies at the far north east corner of Aberdeenshire and is the biggest shellfish port in Europe and a busy commercial harbour.

De inhoud van veel van onze webvermeldingen wordt geleverd door externe operators en niet door VisitScotland. VisitScotland aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor (1) enige fout of verkeerde voorstelling van zaken in vermeldingen van derden, en (2) de inhoud van externe links binnen webvermeldingen ((1) en (2) samen hierna aangeduid als de "Inhoud") . VisitScotland sluit alle aansprakelijkheid uit voor verlies of schade veroorzaakt door enig vertrouwen op de Inhoud. De inhoud wordt uitsluitend ter informatie verstrekt en wordt niet onderschreven door VisitScotland.