Beschikbaarheid zoeken voor Isle Of Iona

VisitScotland / Paul Tomkins

Isle Of Iona

Islands

Iona is a small, fertile, crofting island, currently inhabited by around 130 people.

Aanwijzingen

Aanwijzingen voor openbaar vervoer

Getting there by ferry:- Ferry (no cars) from Fionnphort, Isle of Mull (A849). Ferry to Mull (Craigure) from Oban; telephone MacBrayne, 01475 650100.

De inhoud van veel van onze webvermeldingen wordt geleverd door externe operators en niet door VisitScotland. VisitScotland aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor (1) enige fout of verkeerde voorstelling van zaken in vermeldingen van derden, en (2) de inhoud van externe links binnen webvermeldingen ((1) en (2) samen hierna aangeduid als de "Inhoud") . VisitScotland sluit alle aansprakelijkheid uit voor verlies of schade veroorzaakt door enig vertrouwen op de Inhoud. De inhoud wordt uitsluitend ter informatie verstrekt en wordt niet onderschreven door VisitScotland.