Welkom bij de registratie op VisitScotland.com accountwebsite ("ons", "wij") en de bijhorende services. U kunt van vele functies op onze website gebruik maken zonder dat u uw gegevens bij ons registreert. Bepaalde functies zijn alleen beschikbaar als u bij ons registreert. De algemene voorwaarden die de door u ingediende informatie bewaken en over uw gebruik van de VisitScotland.com website (inclusief alle 'VisitScotland.com' microsites en alle e-mailbulletins) worden beheerst door onze algemene voorwaarden van de "VisitScotland website en Mobiele applicaties".

1. Registratie

1.1 Door hier te registreren en uw “VisitEngland Profile” aan te maken krijgt u toegang tot de verschillende diensten die door ons worden aangeboden zonder dat u zich individueel hoeft te registreren voor elke dienst. Indien een dienst waar u zich wilt voor inschrijven bijkomende algemene voorwaarden heeft, wordt u gevraagd om deze afzonderlijk te aanvaarden.

1.2 U stemt ermee in dat:

(1) Uw gebruikersnaam en wachtwoord beveiligd worden en met niemand worden gedeeld.

(2) U uzelf niet voordoet als iemand anders of dat u niet meerdere, valse accounts aanmaakt.

2. Voorwaarden

2.1 Verbreekt u deze of een van onze algemene voorwaarden dan behouden wij ons het recht voor uw account te sluiten. Als wij dit doen, kunnen wij alle accounts die onder uw naam geregistreerd staan sluiten.

2.2 Om uw account te deactiveren klikt u op 'Meld het abonnement af' onderaan op deze pagina.

3. Beheer

3.1 U kunt uw persoonlijke gegevens (waaronder uw account- en marketingvoorkeuren) bijwerken door u aan te melden op uw “VisitScotland.com Profile” en de noodzakelijke aanpassingen te maken; hierdoor worden uw gegevens voor alle diensten waarvoor u zich heeft aangemeld bijgewerkt.

4. Data

4.1 Een volledige uitwerking over ons gebruik van cookies op onze website, en hoe wij omgaan met en informatie over u bewaren, kan worden terug gelezen in ons privacy- en cookiebeleid.

5. Algemeen

5.1 Geen verklaring van afstand van ons betreffende de voorwaarden van deze overeenkomst zal worden gezien als een ontheffing van eerdere of latere breuk van de voorwaarden van deze overeenkomst en uw plichten zullen niet worden aangetast door een vertraging bij de afdwinging van bedoelde bepaling dan wel het nalaten zulks te doen.

5.2 De rechten en rechtsmiddelen onder deze algemene voorwaarden zijn onafhankelijk, cumulatief en onverminderd zijn rechten onder de wetgeving.

5.3 Deze voorwaarden hebben niet de bedoeling om rechten, aanspraken, claims of voordelen te vormen die opgelegd kunnen worden door een derde partij middels de Contractenwet (rechten van derde partijen) van 1999.

5.4 Deze termen en/of uw gebruik van de website zullen worden bewaakt door en worden uitgelegd in overeenstemming met het Schotse recht en Schotse rechtbanken hebben de exclusieve jurisdictie om eventuele geschillen te berechten.