Beschikbaarheid zoeken voor Portobello Beach

VisitScotland / Kenny Lam, all rights reserved.

Portobello Beach

Beaches
Edinburgh
Midlothian

Portobello Beach, a few miles from Edinburgh city centre, is a charming seaside suburb, with two miles of sand making it perfect for swimming and sunbathing.

De inhoud van veel van onze webvermeldingen wordt geleverd door externe operators en niet door VisitScotland. VisitScotland aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor (1) enige fout of verkeerde voorstelling van zaken in vermeldingen van derden, en (2) de inhoud van externe links binnen webvermeldingen ((1) en (2) samen hierna aangeduid als de "Inhoud") . VisitScotland sluit alle aansprakelijkheid uit voor verlies of schade veroorzaakt door enig vertrouwen op de Inhoud. De inhoud wordt uitsluitend ter informatie verstrekt en wordt niet onderschreven door VisitScotland.