Milieubeleid

We engageren ons onze milieuprestaties te blijven verbeteren, onze impact op het milieu tot een minimum te beperken en van de doeltreffendheid van hulpmiddelen een kernvereiste te maken in al onze activiteiten.

We zullen proberen correcte praktijken te promoten bij anderen.

ONZE ORGANISATIE

ENERGIE

VisitScotland zal zijn verbruik en energiegebruik controleren en beheren. We zullen werken aan het verminderen van ons energieverbruik en onze bijdrage in de emissie van gassen en andere verontreinigende stoffen waarvan algemeen wordt geloofd dat ze bijdragen tot de klimaatwisseling.

WATER

We zullen werken aan het verminderen van ons waterverbruik in onze gebouwen en lozingen verminderen.

AFVAL

VisitScotland zal werk maken van, waar mogelijk, de hoeveelheid afval verminderen in onze gebouwen en landgoed,

  • het verbruik verminderen van
  • repareren
  • hergebruiken
  • recyclen

al het materiaal gebruikt in zijn gebouwen en het landgoed, zowel tijdens de dagelijkse activiteiten als in de constructie- en andere projecten.

TRANSPORT

VisitScotland zal er toezicht op houden en alles in het werk stellen zijn hoeveelheid milieu-emissies te verminderen die het resultaat zijn van de reizen die worden ondernomen voor bedrijfsdoeleinden.

AANKOPEN

VisitScotland zal goederen en diensten aankopen om het effect op het milieu tot een minimum te beperken. VisitScotland zal altijd proberen duurzame aankopen uit te voeren die conform zijn met de EC regelgevende vereisten en het VK overheidsbeleid met betrekking tot openbare aanbestedingen en de vereiste om een optimale waarde te leveren.

VisitScotland zal zoveel mogelijk lokale leveranciers gebruiken en het zal zijn leveranciers aanmoedigen zich te engageren hun milieuprestaties te verbeteren.

OVERIGE

Waar mogelijk zal VisitScotland toezicht houden op zijn verbruik en gebruik beheren van andere middelen en materiaal die op zijn landgoed worden gebruikt. Wij zullen er werk van maken onze afhankelijkheid op niet-vernieuwbare grondstoffen tot een minimum te herleiden en het gebruik van gevaarlijke stoffen vermijden.

BIODIVERSITEIT

VisitScotland zal proberen de biodiversiteit van zijn landgoed te verbeteren.

ONZE WERKNEMERS

We erkennen de verantwoordelijkheid die onze werknemers dragen in het kader van hun bijdrage tot een correct milieubeheer. VisitScotland zal het enthousiasme en de interesse van onze werknemers proberen combineren en kanaliseren en het zal gepaste informatie voorzien en ondersteunen om zeker te zijn dat alle werknemers hun milieu-verantwoordelijkheid nemen.

ONZE BEZOEKERS

VisitScotland zal onze bezoekers aanmoedigen om hun omgeving te koesteren zodat toekomstige generaties er ook van zullen kunnen genieten. We zullen proberen het bewustzijn bij onze bezoekers te verhogen met betrekking tot de impact die het toerisme kan hebben en wat zij kunnen doen om deze impact te verminderen.

ONZE BEDRIJFSPARTNERS

VisitScotland zal milieubewuste goede praktijken promoten bij zijn bedrijfspartners en hen aanmoedigen een gedeelde verantwoordelijkheid te aanvaarden om het milieu te beschermen dat zovelen van onze bezoekers aantrekt.

VisitScotland zal de principes van dit milieubeleid hanteren in zijn dagelijkse activiteiten en daarbij instaan voor de ontwikkeling van geschikte:

  • procedures voor dagelijkse activiteiten
  • jaarlijkse doelstellingen
  • actieplannen

De jaarlijkse doelstellingen en actieplannen worden elk kwartaal herzien en de doelstellingen worden jaarlijks gerapporteerd.

Andere dingen die je misschien leuk vindt