Onze toegankelijkheidsverklaring

VisitScotland legt zich erop toe om de online aangeboden informatie en hulpmiddelen voor alle gebruikers toegankelijk te maken.

Hieronder volgt een lijst met informatie en details over de verschillende toegankelijkheidsopties die wij aanbieden. 

We verwelkomen suggesties en opmerkingen om de toegankelijkheid van deze website te verbeteren. Bij het ervaren van hinder tijdens het opvragen van informatie op onze webpagina's gelieve ons op info@visitscotland.com te e-mailen.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website van VisitScotland.

Deze website wordt gerund door VisitScotland. We willen dat zoveel mogelijk mensen onze website kunnen gebruiken. Dit houdt bijvoorbeeld in dat men:

 • de kleuren, het contrast en het lettertype kan bijstellen
 • de pagina met 300% kan vergroten zonder dat er tekst van het scherm valt
 • met enkel een toetsenbord zich door het merendeel van de website kan navigeren
 • met software voor spraakherkenning zich door het merendeel van de website kan navigeren
 • met een schermlezer (waaronder de meest recente versies van JAWS, NVDA en VoiceOver) zich door het merendeel van de website kan navigeren

We hebben ook de tekst van de website zo eenvoudig mogelijk gemaakt.

AbilityNet geeft advies om uw apparaat gemakkelijker te gebruiken voor mensen met een handicap.

 

Hoe toegankelijk is deze website

We weten dat sommige delen van deze website niet geheel toegankelijk zijn:

 • Een correct gevormde kopstructuur om navigatie te vergemakkelijken is niet aanwezig
 • Sommige video’s op de website missen een audio-alternatief
 • Indien aanwezig, zijn meerdere talen niet gedefinieerd
 • Meerdere parsingfouten zijn aanwezig
 • Enkele websites binnen het netwerk van VisitScotland.com zijn lastig te navigeren met behulp van een toetsenbord

Sommige oudere applicaties, zoals onze productenoverzichten en zoekpagina’s bevatten historische toegankelijkheidsproblemen:

 • Ontbrekende labels voor formulierinvoer
 • Gerelateerde invoervelden voor formulieren zijn niet juist gegroepeerd
 • Sommige instellingen missen gedefinieerde taken die ervoor zouden zorgen dat ze gecontroleerd worden door ondersteunende technologie
 • Skiplinks zijn niet juist geconfigureerd
 • Sommige kindelementen zijn zichtbaar maar worden niet uitgesproken door schermlezers
 • Vergroten en verkleinen werkt niet op enkele pagina’s

We blijven veranderingen en aanpassingen aanbrengen om onze website te verbeteren. Deze problemen worden aangepakt wanneer we onze oudere applicaties aanpassen aan het nieuwe websitedesign.

 

Opmerkingen en contactinformatie

Voor informatie over deze website in een andere vorm, gelieve contact met ons op te nemen via:

We nemen alle verzoeken in overweging en sturen binnen vijf werkdagen bericht terug. 

 

Toegankelijkheisproblemen met deze website rapporteren

We zijn altijd bezig om de toegankelijkheid van deze website te verbeteren. Voor gebreken die niet op deze pagina staan vermeld, of opmerkingen m.b.t. toegankelijkheidsvereisten waar niet aan zou worden voldaan, gelieve contact met ons op te nemen via:

 

Tenuitvoerleggingsprocedure

De Commissie voor gelijkheid en mensenrechten (Equality and Human Rights Commission , EHRC) is verantwoordelijk voor het handhaven van de Public Sector Bodies (Websites and Mobile Applications) (No. 2) Accessibility Regulations 2018 (de “toegankelijkheidsregeling”). Wanneer u niet tevreden bent met onze reactie op uw klacht, neem dan contact op met de Equality Advisory and Support Service (EASS).

 

Technische informatie over de toegankelijkheid van deze website

VisitScotland streeft ernaar om de website toegankelijkheid te maken, overeenkomstig de Public Sector Bodies (Websites and Mobile Applications) (No. 2) Accessibility Regulations 2018

Nalevingsstatus

De website is gedeeltelijk in overeenstemming met de Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 AA standaard, de gevallen van niet-naleving worden hieronder beschreven.

 

Ontoegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is ontoegankelijk om de volgende redenen.

Niet-naleving van de toegankelijkheidsvoorschriften

Alternatieve tekst – of audiobeschrijvingen zijn niet aanwezig in vooraf opgenomen video’s. Gebruikers met auditieve of visuele beperkingen zijn niet in staat om de informatie in de video’s te verkrijgen. Hiermee wordt de WCAG 2.1 success criterion 1.2.1 (alleen audio en video (vooraf opgenomen)) niet vervuld.

Een correct gevormde kopstructuur om navigatie op de website te vergemakkelijken is niet aanwezig, en lege kopniveaus zijn aanwezig in de cookiebanner en ook een overgeslagen H1 kop binnen de topnavigatie. Hiermee wordt de WCAG 2.1 success criterion 2.4.1 (Blokkades omzeilen) niet vervuld.

Op bepaalde pagina’s zijn meerdere talen aanwezig die niet programmatisch vastgelegd zijn. Zowel ondersteunende technologieën als conventionele gebruikersagenten kunnen tekst nauwkeuriger weergeven als de taal van elke tekstpassage wordt geïdentificeerd. Hiermee wordt WCAG 2.1 success criterion 3.1.2 (Taal van onderdelen) niet vervuld.

 

Onze acties om toegankelijkheid te verbeteren

Wij streven ernaar om voortdurend de toegankelijkheid van onze website te verbeteren. Dit bereiken we door:

 • Regelmatig toegankelijkheidscontroles uit te voeren.
 • Feedback van gebruikers te verwerken om onze diensten te verbeteren.
 • Op de hoogte te blijven van de laatste beste praktijken en webstandaarden.

We hebben een speciaal kanaal voor video's met audiobeschrijving.

 

Totstandkoming van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze verklaring is opgesteld op 15/02/2023. Het is voor het laatst herzien op 04/04/2024.

Deze website is voor het laatst getest op 23/02/2023. De test werd uitgevoerd door Zoonou. Zoonou gebruikte WCAG-EM om de geteste pagina’s en testmethode te bepalen.

Andere dingen die je misschien leuk vindt