AANVAARDBAAR GEBRUIKSBELEID

Deze pagina, samen met ons privacybeleid, de website en VisitScotland Explore mobiele toepassingen gebruiksvoorwaarden en alle andere documenten die worden vermeld of gelinkt met deze pagina, (samen de “Gebruiksvoorwaarden”) leggen de algemene voorwaarden vast op basis waarvan u gebruik maakt van onze website (www.visitscotland.com) (“onze site”) en VisitScotland Explore toepassing (“onze app”).

Het aanvaardbaar gebruiksbeleid legt de voorwaarden vast op basis waarvan u toegang krijgt tot onze website www.visitscotland.com (“onze site”) en toepassing (“onze app”). Dit aanvaardbaar gebruiksbeleid is van toepassing op alle gebruikers van, en bezoekers aan, onze site of app. Uw gebruik van onze site betekent dat u alle regels en beleidslijnen in dit Aanvaardbaar gebruiksbeleid aanvaardt, en dat u zich akkoord verklaart met, die deel uitmaken van de Gebruiksvoorwaarden.

1. VERBODEN GEBRUIK

1.1  U kunt onze site enkel gebruiken voor wettelijke doeleinden. U mag onze site of app niet gebruiken:

  • op een wijze die een inbreuk inhoudt van de geldige wetgeving, nationale of internationale wetgeving of regelgeving;
  • op een wijze die onwettelijk of frauduleus is, of die een onwettig of frauduleus doeleinde of effect heeft;
  • met als doel minderjarigen te schade te berokkenen of te proberen schade te berokkenen op welke wijze dan ook, of de verzending van niet gevraagde of niet toegelaten advertentie of promotiemateriaal of een andere vorm van gelijkaardige verzoeken (spam) of een dergelijke verzending te organiseren;
  • en/of bewust gegevens overdragen, materiaal te verzenden of te uploaden dat virussen bevat, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, toetsenslag loggers, spyware, adware of andere schadelijke programma's of gelijkaardige computercode die ontworpen is om de werking van computer software of hardware negatief te beïnvloeden.

1.2  U verklaart zich ook akkoord:

  • geen onderdelen van onze site of app te reproduceren, dupliceren, kopiëren of door te verkopen in strijd met de voorzieningen van onze gebruiksvoorwaarden;
  • geen toegang verlenen zonder onze toestemming, verstoren, beschadigen of hinderen:
  • een onderdeel onze site of app;
  • een apparaat of netwerk waar onze site of app is opgeslagen; of
  • een software gebruikt in de voorziening van onze site of app; of
  • een apparaat of netwerk of software in eigendom of gebruikt door een derde partij.

2. WIJZIGINGEN

We kunnen die aanvaardbaar gebruiksbeleid op elk moment herzien. U wordt verwacht deze pagina af en toe te controleren om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die we doorvoeren aangezien dergelijke wijzigingen bindend zijn voor u.

Andere dingen die je misschien leuk vindt