VisitScotland engageert zich uw privacy te respecteren en te beschermen.

Dit beleid (dat deel uitmaakt van de Gebruiksvoorwaarden van onze site en VisitScotland Explore mobiele toepassing (“app”)) bepaalt de basis waarop wij alle persoonlijke gegevens verwerken die we verzamelen van u, of die u indient. 

Lees wat volgt zorgvuldig om onze zienswijze en praktijken te begrijpen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en hoe we er mee omgaan.

A. ONZE SITE

1. Informatie die we van u kunnen verzamelen

We kunnen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken via onze site:

1.1  Informatie die u opgeeft door formulieren in te vullen op onze site. Dit omvat informatie opgegeven op het moment dat u zich registreert op onze site, zich inschrijft op onze diensten, materieel publiceert of bijkomende diensten aanvraagt. We kunnen u ook informatie vragen, bijvoorbeeld als u deelneemt aan een wedstrijd of promotie, en wanneer u een probleem rapporteert met onze site.

1.2  Als u contact opneemt met ons, kunnen we een kopie bijhouden van die correspondentie.

1.3  We kunnen u ook vragen enquêtes in te vullen voor onderzoeksdoeleinden, hoewel u niet verplicht bent hierop te reageren.

1.4  Details van transacties die u uitvoert via onze site en van de uitvoering van uw bestellingen.

1.5  Details van uw bezoek aan uw site inclusief, maar niet beperkt tot, verkeersgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens, ongeacht of dit vereist is voor uw eigen facturatiedoeleinden of anderzijds en de hulpbronnen waar u zich toegang tot verleent.

1.6  Alle informatie die u opgeeft in het kader van uw gebruik van het forum.


2. IP-adressen en cookies

2.1  We kunnen informatie verzamelen over uw computer, inclusief, indien beschikbaar, uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype, voor het systeembeheer en om gecombineerde informatie te rapporteren aan onze adverteerders. Dit zijn statistische gegevens over de browserhandelingen en -patronen van onze gebruikers en ze identificeren geen individuele personen.

Een beschrijving van de cookies die momenteel worden gebruikt op onze site is toegankelijk via deze link.

2.2  Om diezelfde reden kunnen we informatie verzamelen over uw algemene internetgebruik via een cookiebestand op de harde schijf van uw computer. Cookies bevatten informatie die wordt overgedragen naar de harde schijf van uw computer. Ze helpen ons onze site te verbeteren en betere, meer persoonlijke diensten te verlenen. Ze bieden ons de mogelijkheid:

  • de grootte en het gebruikspatroon van ons publiek te schatten;
  • informatie op te slaan over uw voorkeuren en ons de mogelijkheid te bieden onze site aan te passen op basis van uw individuele interesse;
  • uw zoekopdrachten te versnellen; en
  • u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze site.

2.3  U kunt weigeren cookies te aanvaarden door de instellingen in te schakelen van uw browser die u de mogelijkheid biedt de plaatsing van cookies te weigeren. Hoewel, als u deze instelling selecteert, is het mogelijk dat u geen toegang krijgt tot bepaalde delen van onze site. Tenzij u de instelling van uw browser hebt aangepast om cookies te weigeren, zal ons systeem een cookie plaatsen wanneer u zich aanmeldt op onze site.

2.4  Let er op dat onze adverteerders ook cookies kunnen gebruiken. Wij hebben geen controle over deze cookies.

3. Waar we uw persoonlijke gegevens opslaan

3.1  De gegevens die we verzamelen over u kan worden overgedragen naar, en opgeslagen op, een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Ze kunnen ook worden verwerkt door werknemers buiten de EER die voor ons of voor een van onze leveranciers werken. Deze werknemers kunnen een rol spelen in, onder andere, de uitvoering van uw bestelling, de verwerking van uw betalingsgegevens en de voorziening van ondersteuning. Door uw persoonlijke gegevens in te dienen, verklaart u zich akkoord met deze overdracht, opslag en verwerking. Wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden behandeld in overeenstemming met dit privacybeleid.

3.2  Waar wij u een wachtwoord hebben gegeven (of waar u dit hebt gekozen) dat u toegang biedt tot bepaalde onderdelen van onze site bent u er verantwoordelijk voor dit wachtwoord vertrouwelijk te houden.  We vragen u het wachtwoord met niemand te delen.

3.3  De overdracht van informatie via het internet is jammer genoeg niet volledig veilig. Hoewel we ons best doen uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw gegevens die worden overgedragen naar onze site niet garanderen; elke transmissie wordt uitgevoerd op eigen risico. Zodra wij uw informatie ontvangen hebben, zullen wij strikte procedures en veiligheidsfuncties toepassen om onbevoegde toegang te proberen voorkomen
 
4. Het gebruik van de informatie

4.1  We gebruiken uw informatie op de volgende wijzen:

  • om zeker te zijn dat de inhoud van onze site zo efficiënt mogelijk wordt voorgesteld voor u en uw computer;
  • om u informatie, producten of diensten te verlenen die u aanvraagt of waarvan wij denken dat ze u zou kunnen interesseren, waar u ons de toestemming hebt gegeven contact op te nemen met u voor dergelijke doeleinden;
  • om onze verplichtingen uit te voeren als resultaat van contracten die werden aangegaan tussen u en ons;
  • om u de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan interactieve functies van onze diensten, als u dit wenst; en
  • om u wijzigingen in onze dienstverlening te melden.

4.2  We kunnen uw gegevens ook gebruiken, of bepaalde derde partijen toelaten uw gegevens te gebruiken, om u informatie te geven over goederen en diensten die interessant kunnen zijn voor u en wij of zij kunnen contact daarover met u opnemen via e-mail, post of telefoon.

4.3  Waar we bepaalde derde partijen toelaten uw gegevens te gebruiken, zullen wij (of zij) enkel elektronisch contact opnemen met u als u hiervoor uw toestemming hebt gegeven.

4.4  Als u niet wilt dat wij uw gegevens op deze wijze gebruiken, of om uw informatie door te geven aan derde partijen voor marketingdoeleinden moet u het relevante vakje selecteren op het formulier waar wij uw gegevens inzamelen.

4.5  We maken informatie over identificeerbare individuele personen niet openbaar aan onze adverteerders, maar we kunnen hen verzamelde informatie geven over onze gebruikers. We kunnen dergelijke gecombineerde informatie ook gebruiken om adverteerders te helpen het type publiek te bereiken waar zij zich op toespitsen. We kunnen de persoonlijke gegevens gebruiken die we van u verzameld hebben om ons de mogelijkheid te bieden te voldoen aan de wensen van onze adverteerders door hun advertenties weer te geven aan hun doelpubliek.

 
5. Openbaar maken van uw informatie

5.1  We kunnen uw persoonlijke informatie openbaar maken aan alle met ons geassocieerde derde partijen.

5.2  We kunnen uw persoonlijke informatie openbaar maken aan derde partijen.

5.2.1  In het geval wij een bedrijf of activa verkopen of kopen, kunnen wij uw persoonlijke gegevens openbaar maken aan de prospectieve koper of verkoper van dit bedrijf of activa.

5.2.2  Als wij verplicht zijn uw persoonlijke gegevens openbaar te maken of te delen om een wettelijke verplichting na te leven, of om onze Gebruiksvoorwaarden of relevante algemene voorwaarden van goederen, diensten en/of informatie en andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen; of om de rechten, de eigendom, de veiligheid van onze werknemers, klanten of anderen te beschermen.  Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties met als doel bescherming te bieden tegen fraude en de vermindering van kredietrisico's.

6. Decibel Insight

Deze site gebruikt ook Decibel Insight web analytics service. Decibel Insights kan muisklikken, muisbewegingen, navigatie-activiteiten en alle tekst die u typt in deze website registreren.

Decibel Insight verzamelt geen persoonlijk identificeerbare informatie. Alle tekst die u invoert in een formulier is niet zichtbaar. Decibel Insight respecteert ook de DNT (Do Not Track) header. Dit betekent dat persoonlijk identificeerbare informatie niet wordt geregistreerd tijdens uw bezoek aan onze website.

Decibel Insight biedt iedereen die niet geregistreerd wenst te worden de optie zich uit te schrijven. Dit voegt een cookie in uw browser die belet dat u wordt geregistreerd door alle websites waar Decibel Insight wordt gebruikt.

U kunt opteren deze dienst uit te schakelen op: https://www.decibelinsight.com/OptOut/.

U kunt het Decibel Insightprivacybeleid inkijken op https://www.decibelinsight.com/PrivacyPolicy/

7. Google Analytics en DoubleClick

Volgens het oordeel van de adverteerders kunnen Google Analyticsgegevens worden onderzocht in combinatie met gegevens van VisitScotlandadvertenties die werden weergegeven met het Google Display Network of DoubleClick for Advertisers. Zo kan VisitScotland de acties begrijpen van anonieme gebruikers op de website van de adverteerder nadat zij de VisitScotlandadvertenties hebben gezien.

VisitScotland kan deze gegevens gebruiken om onze advertentiecampagnes te informeren en de optimaliseren.

Gebruikers kunnen zich uitschrijven uit de DoubleClickcookie op de Googleadvertenties opt-out pagina of

Bezoekers kunnen zich uitschrijven uit het gebruik van Analytics op de Google Analytics opt-out pagina.

8. Google Analytics en remarketing

Derde partij leveranciers, inclusief Google, kunnen VisitScotlandadvertenties weergeven op sites op het internet.

Derde partij leveranciers, inclusief Google, gebruiken cookies om advertenties weer te geven op basis van de eerdere bezoeken van een gebruiker aan de VisitScotlandwebsite(s).

We kunnen de analytische gegevens ook gebruiken om advertenties weer te geven op basis van de eerdere bezoeken van een gebruiker aan onze website, en om remarketinglijsten op te stellen voor aangepaste campagnes (Remarketing Lists for Search Ads).

Gebruikers kunnen zich uitschrijven uit het gebruik van cookies door Google op de Googleadvertenties opt-out pagina. U kunt zich bovendien uitschrijven uit het gebruik van cookies door derde partij leveranciers op de Network Advertising Initiative opt-out pagina.

B. ONZE VISITSCOTLAND EXPLORE APP

Op het moment van uw eerste ingebruikname van onze app kunt u zich akkoord/niet akkoord verklaren met het tracken van uw gebruik van de app.  We vragen alle gebruikers van de app de toegang tot de analytics toe te laten of te weigeren.  Deze analytics zijn anoniem en worden niet toegewezen aan individuele personen. Ze leveren analytische gegevens van de wijze waarop bezoekers de app gebruiken en deze gegevens bieden ons de mogelijkheid de app te herzien en verbeteringen aan te brengen.  We gebruiken ook de locatie-informatie om lokale inhoud te voorzien in onze app.  Deze locatie-informatie is anoniem en wordt uitsluitend gebruikt om u van lokale inhoud te voorzien.  We slaan geen enkele locatie-informatie op over uw gebruik van de app.

“Officiële evenementengids in Schotland”-mobiele app

We hebben een afzonderlijke “Officiële evenementengids in Schotland”-mobiele app die wordt bestuurd door Spontly in samenwerking met ons.  Voor de algemene voorwaarden en privacybeleid van Spontly verwijzen wij u naar:

http://www.business.spontly.com/privacy-policy/

De enige persoonlijke gegevens die Spontly deelt met ons zijn de e-mailadresen van de gebruikers.  Deze adressen worden veilig opgeslagen en wij gebruiken ze niet voor marketingdoeleinden.  We kunnen deze adressen gebruiken om contact op te nemen en u informatie te bieden met betrekking tot uw gebruik van de “Officiële evenementengids in Schotland”-mobiele app.

C. ALGEMEEN

9. Uw rechten

9.1  U hebt het recht ons te vragen uw persoonlijke gegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden. Wij zullen u gewoonlijk op de hoogte brengen (voor we uw gegevens verzamelen) of we van plan zijn uw gegevens voor dergelijke doeleinden te gebruiken, of, anderzijds, of we van plan zijn uw informatie openbaar te maken aan een derde partij voor dergelijke doeleinden. U kunt uw recht uitoefenen een dergelijke verwerking te weigeren door bepaalde vakjes te selecteren in de formulieren die we gebruiken om uw gegevens te verzamelen. U kunt dit recht ook uitoefenen op elk moment door contact op te nemen met ons op info@visitscotland.com of het nummer +44 (0)131 472 2222.

9.2  Onze site of onze app kan, af en toe, links bevatten naar en van de websites van onze partnernetwerken, adverteerders en filialen. Als u een link volgt naar een van deze websites moet u er aan denken dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dit beleid. Controleer dit beleid voor u persoonlijke gegevens opgeeft op deze websites.

9.3  We kunnen u de mogelijkheid bieden zich in te schrijven op bijkomende nieuwsbrieven of promotionele communicaties die via e-mail worden verzonden. Als u zich hebt ingeschreven of als u op een andere wijze in aanmerking komt deze communicatieformulieren te ontvangen en u wilt niet langer onze nieuwsbrief of ander promotionele communicaties ontvangen via e-mail kunt u zich hiervan uitschrijven door de instructies te volgen omvat in elke communicatie.
 
10. Toegang tot informatie

De Wet Bescherming Persoonsgegevens van 1988 verleent u het recht op toegang tot informatie die over u is verzameld. U kunt uw recht op toegang uitoefenen in overeenstemming met de wet. Elke aanvraag tot toegang kan onderhevig zijn aan een tarief van £10 om tegemoet te komen in onze kosten u te voorzien met details van de informatie die wij over u verzameld hebben.
 
11. Wijzigingen in ons privacybeleid

Elke wijziging die wij in de toekomst kunnen uitvoeren in ons privacybeleid wordt op deze pagina gepubliceerd en, indien gepast, wordt u via e-mail op de hoogte gebracht.
 
12. Contact opnemen

Vragen, opmerkingen en aanvragen met betrekking tot dit privacybeleid zijn welkom en kunnen verstuurd worden naar info@visitscotland.com.