Heeft u zich ooit afgevraagd waar uw Schotse naam vandaan kwam? Geprobeerd om uw naam honderden jaren ver te achterhalen, maar u weet nog steeds niet wat uw naam betekent? Wel, misschien is uw naam wel afkomstig van de oude Gaelische taal, een clan of zelfs het werk dat uw over-, over-, over-, over-, over-, overgrootvader deed!

Gaelisch

Veel achternamen zijn afgeleid van Gaelische woorden zoals:

 • Craig komt van het Gaelische creag (crag of rotsen)
 • Glenn evolueerde van gleann (vallei)
 • Bain is afgeleid van het Gaelische bàn (wit)
 • Roy van ruadh (rood)
 • Dow of Duff van dubh (zwart)
 • Dunn van donn (bruin)
 • Bowie van buidhe (geel)
 • Campbell komt van cam en beul (caimbeul: scheve mond)
 • Cameron komt van cam en sròn (camshròin: scheve neus)

Clans

Men dacht vaak dat mensen met een clan achternaam directe afstammelingen waren van het clanhoofd. Maar soms was het gebruikelijk om een achternaam over te nemen wanneer het land werd overgenomen om solidariteit te tonen en bescherming van de clan te garanderen.

 • Clan namen zoals Sinclair, Duncan en Stewart.

Patroniemen

Soms werden achternamen gevormd aan de hand van de voornaam van de vader (patroniem genoemd).

 • Peter heeft een zoon genaamd John. John's achternaam wordt Peterson (Peter's son/zoon). Wanneer John een jongetje heeft genaamd William, wordt zijn achternaam Johnson (John's son/zoon).
 • Ruairidh heeft een zoon genaamd Dòmhnall. Dòmhnall’s achternaam wordt MacRuairidh, of MacRury (mac Ruairidh). Wanneer Dòmhnall een zoon genaamd Iain heeft, wordt zijn achternaam MacDhòmhnaill, of MacDonald, (mac Dhòmhnaill). 

Locaties

Veel Schotse namen waren gebaseerd op waar mensen woonden, of welk land ze bezaten.

 • Ogilvie komt van de Baronie van Ogilvie in Angus.
 • Abercrombie komt van de stad met de gelijknamige naam.
 • Murray van Moray in de Hooglanden.

Beroepen

Sommige achternamen werden genoemd naar de beroepen die mensen uitoefenden.

 • Brewster van brewer (brouwer)
 • Webster van weaver (wever)
 • Baxter van baker (bakker)
 • Taylor van tailor (kleermaker)

Andere landen

Buitenlandse invloeden speelden ook een grote rol in het ontstaan van Schotse namen.

 • Thorburn en Gunn zijn oude Noorse namen – deze werden hier geïntroduceerd tijdens de kolonisatie van de noordelijke en westerse eilanden door de Noormannen.
 • Bissett, Hay en Kinnear – deze komen van Normandische invloeden na de invasive van Engeland.
 • Daly of Dailly (Iers) – van de Ierse immigratie tijdens de 19e eeuw.
 • MacLeod of MacLeòid – wat de ‘zoon van Leòd’ betekent, een 13e eeuwse Noorse prins van het eiland Man, dat Gaelisch gemaakt werd.

Robert the Bruce was zelfs een afstammeling van Robert de Brus, een 12e eeuwse Normandische baron en ridder.

Spelling

Vaak zijn er verschillende spellingen voor dezelfde naam. Dit was omdat er vele jaren lang geen standaardregels waren voor de spelling, dus mensen spelden hun naam op verschillende manieren. Het kon ook gebeuren wanneer een immigratiefunctionaris, of censusrgriffier een naam verkeerd had gehoord en bijgevolg verkeerd spelde.

 • McNeil, wordt ook als volgt geschreven: McNeal, McNeill, MacNeil, MacNèill en MacNeill.